657 DMK 138.Madde YETKİLİLER:

YETKİLİLER:Madde 138 - Görevden uzaklaştırmaya yetkililer şunlardır.a) Atamaya yetkili amirler;b) Bakanlık ve genel müdürlük müfettişleri;c) İllerde valiler;ç) İlçelerde kaymakamlar (İlçe idare şube başkanları hakkında valinin muvafakati şarttır.)Valiler ve kaymakamlar tarafından alınan görevden uzaklaştırma tedbiri, memurun kurumuna derhal bildirilir.657 DMK 138.Madde YETKİLİLER: