Devlet Memurları Kanunu Madde 66 DERECE YÜKSELMELERİNDE VE KADEME İLERLEMELERİNDE ONAY MERCİ

DERECE YÜKSELMELERİNDE VE KADEME İLERLEMELERİNDE ONAY MERCİ:

Madde 66 - (Mülga madde: 25/02/2011 tarihli Mükerrer Resmi Gazete - 6111/117 md.)