TTK 148.Madde Birleşme sözleşmesinin ve birleşme raporunun denetlenmesi

c) Birleşme sözleşmesinin ve birleşme raporunun denetlenmesiMADDE 148- (1) Birleşmeye katılan şirketlerin; birleşme sözleşmesini, birleşme raporunu ve birleşmeye esas oluşturan bilançoyu, bu konuda uzman olan bir işlem denetçisine denetlettirmeleri şarttır.(2) Birleşmeye katılan şirketler, birleşmeyi denetleyecek işlem denetçisine amaca yardımcı olacak her türlü bilgi ve belgeyi vermek zorundadır.(3) İşlem denetçisi denetleme raporunda;a) Devralan şirket tarafından yapılması öngörülen sermaye artırımının, devrolunan şirketin ortaklarının haklarını korumaya yeterli bulunup bulunmadığı,b) Değişim oranının ve ayrılma akçesinin adil olup olmadığı,c) Değişim oranının hangi yönteme göre hesaplandığı; en az üç farklı genel kabul gören yöntem ile karşılaştırma yapılarak, uygulanan yöntemin adil olduğu,d) Diğer genel kabul gören yöntemlere göre hangi değerlerin ortaya çıkabileceği,e) Denkleştirme varsa, bunun uygun olup olmadığı,f) Değişim oranının hesaplanması yönünden payların değerlendirilmesinde dikkate alınan özellikler,hususunda inceleme yapıp görüş açıklamakla yükümlüdür.(4) Tüm ortakların onaylaması hâlinde, küçük ölçekli şirketler denetlemeden vazgeçebilirler.5. İnceleme hakkı ve malvarlığında değişiklikler