CMK 157. Madde Soruşturmanın gizliliği

BİRİNCİ BÖLÜMSoruşturmanın Gizliliği, Suçların İhbarıSoruşturmanın gizliliğiMADDE 157. - (1) Kanunun başka hüküm koyduğu hâller saklı kalmak ve savunma haklarına zarar vermemek koşuluyla soruşturma evresindeki usul işlemleri gizlidir.