2013 Yılı KİK Eşik Değer Sınırları

2013 Yılı 4734 KİK 8.Madde Eşik Değer Limitleri Yayınlanmıştır
30 Ocak 2013 Tarih ve 28544 Sayılı Resmi Gazetede yayınlana 2013/1 Nolu Kamu İhale Tebliği ile > Tebliğ İçin Tıklayınız < 2013 Yılı 4734 KİK 8.Madde Eşik Değer Limitleri yeniden belirlenmiştir
4734 KİK Eşik değerler
Madde 8- Bu Kanunun 13 ve 63 üncü maddelerinin uygulanmasında yaklaşık maliyet dikkate alınarak kullanılacak eşik değerler aşağıda belirtilmiştir:

a) 30 Ocak 2013 Tarih ve 28544Sayılı Resmi Gazetede yayınlana 2013/1 Nolu Kamu İhale Tebliği ile Genel bütçeye dahil daireler ve katma bütçeli idarelerin mal ve hizmet alımlarında 2013 Yılı için 811.897,- TL (Sekizyüzonbirbin sekizyüzdoksanyedi Türk Lirası).
)

b) 30 Ocak 2013 Tarih ve 28544Sayılı Resmi Gazetede yayınlana 2013/1 Nolu Kamu İhale Tebliği ile Kanun kapsamındaki diğer idarelerin mal ve hizmet alımlarında 2013 Yılı için 1.353.164,- TL (Birmilyon üçyüzelliüçbin yüzaltmışdört Türk Lirası).

c) 30 Ocak 2013 Tarih ve 28544Sayılı Resmi Gazetede yayınlana 2013/1 Nolu Kamu İhale Tebliği ile Kanun kapsamındaki idarelerin yapım işlerinde 2013 Yılı için 29.769.751,- TL (Yirmidokuzmilyon yediyüzaltmışdokuzbin yediyüzellibir Türk Lirası).

2012 yılı eşik değerleri
24 Ocak 2012 Tarih ve 28183 Sayılı Resmi Gazetede yayınlana 2012/1 Nolu Kamu İhale Tebliği ile > Tebliğ İçin Tıklayınız < 2012 Yılı 4734 KİK 8.Madde Eşik Değer Limitleri yeniden belirlenmiştir
4734 KİK Eşik değerler
Madde 8- Bu Kanunun 13 ve 63 üncü maddelerinin uygulanmasında yaklaşık maliyet dikkate alınarak kullanılacak eşik değerler aşağıda belirtilmiştir:

a) (24 Ocak 2012 Tarih ve 28183 Sayılı Resmi Gazetede yayınlana 2012/1 Nolu Kamu İhale Tebliği ile.) Genel bütçeye dahil daireler ve katma bütçeli idarelerin mal ve hizmet alımlarında 2012 Yılı için 792.482,- TL (Yediyüzdoksanikibin dörtyüzsekseniki Türk Lirası)
b) (24 Ocak 2012 Tarih ve 28183 Sayılı Resmi Gazetede yayınlana 2012/1 Nolu Kamu İhale Tebliği ile) Kanun kapsamındaki diğer idarelerin mal ve hizmet alımlarında 2012 Yılı için 1.320.805,- TL (Birmilyon üçyüzyirmibin sekizyüzbeş Türk Lirası)
c) (24 Ocak 2012 Tarih ve 28183 Sayılı Resmi Gazetede yayınlana 2012/1 Nolu Kamu İhale Tebliği ile) Kanun kapsamındaki idarelerin yapım işlerinde 2012 Yılı için 29.057.835,- TL (Yirmidokuzmilyon elliyedibin sekizyüzotuzbeş Türk Lirası)