2013 Yılı 22/d Doğrudan Temin Limitleri

2013 Yılı Doğrudan Temin Limitleri Yayınlandı
2013 Yılı Doğrudan Temin Limitleri
30 Ocak 2013 Tarih ve 28544Sayılı Resmi Gazetede yayınlana 2013/1 Nolu Kamu İhale Tebliği ile > Tebliğ İçin Tıklayınız < 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu 22/d maddesi doğrudan temin limitleri yeniden belirlenmiştir. Buna göre

1- 2013 Yılı Büyükşehir belediyesi sınırları dahilinde bulunan idarelerin 22/d 2013 DOĞRUDAN TEMİN LİMİTİ 44.287,- TL (Kırkdörtbin ikiyüzseksenyedi Türk Lirası)

2- 2013 Yılı diğer idarelerin 22/d 2013 DOĞRUDAN TEMİN LİMİTİ 14.403,- TL (Ondörtbin dörtyüzüç Türk Lirası), 14.755,- TL (Ondörtbin yediyüzellibeş Türk Lirası).

 aşmayan ihtiyaçları ile temsil ağırlama faaliyetleri kapsamında yapılacak konaklama, seyahat ve iaşeye ilişkin alımlar.

Kamu İhale Kanunu, Doğrudan Temini; ihtiyaçların, idare tarafından davet edilen isteklilerle teknik şartların ve fiyatın görüşülerek doğrudan temin edilebildiği usul olarak tanımlamış; kanunun tartışmalara yol açan doğrudan temin usulü, 4964 Sayılı kanunla bir ihale usulü olmaktan çıkartılarak ilave bentler eklenmiş, gerek kapsam, gerekse uygulama usulü açısından yeniden düzenlenmiştir.
Kamu İhale Kanununun 22 nci maddesinde (Değişik:4964/ 15 md.) belirtilen hallerde ihtiyaçların karşılanması hükmü yer almıştır.

2012 Yılı Doğrudan Temin Limitleri
24 Ocak 2012 Tarih ve 28183 Sayılı Resmi Gazetede yayınlana 2012/1 Nolu Kamu İhale Tebliği ile > Tebliğ İçin Tıklayınız < 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu 22/d maddesi doğrudan temin limitleri yeniden belirlenmiştir. Buna göre

1- 2012 Yılı Büyükşehir belediyesi sınırları dahilinde bulunan idarelerin 22/d 2012 DOĞRUDAN TEMİN LİMİTİ 43.228,- TL (KIRKÜÇBİN İKİYÜZYİRMİSEKİZ Türk Lirası)

2- 2012 Yılı diğer idarelerin 22/d 2012 DOĞRUDAN TEMİN LİMİTİ 14.403 TL (ONDÖRTBİN DÖRTYÜZÜÇ Türk Lirasını)
 aşmayan ihtiyaçları ile temsil ağırlama faaliyetleri kapsamında yapılacak konaklama, seyahat ve iaşeye ilişkin alımlar.

Kamu İhale Kanunu, Doğrudan Temini; ihtiyaçların, idare tarafından davet edilen isteklilerle teknik şartların ve fiyatın görüşülerek doğrudan temin edilebildiği usul olarak tanımlamış; kanunun tartışmalara yol açan doğrudan temin usulü, 4964 Sayılı kanunla bir ihale usulü olmaktan çıkartılarak ilave bentler eklenmiş, gerek kapsam, gerekse uygulama usulü açısından yeniden düzenlenmiştir.
Kamu İhale Kanununun 22 nci maddesinde (Değişik:4964/ 15 md.) belirtilen hallerde ihtiyaçların karşılanması hükmü yer almıştır.