Kadir Cabur Kimdir

Kim Nereye Atandı

18 Aralık 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28501

ATAMA KARARLARI

Başbakan Yardımcılığından:

Karar Sayısı : 2012/821
Mustafa Davarcı kimdir,
1 – Diyanet İşleri Başkanlığında açık bulunan 1 inci derece kadrolu +3600 ek göstergeli I. Hukuk Müşavirliğine Mustafa DAVARCI’nın atanması, 657 sayılı Kanunun değişik 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Başbakan Yardımcısı yürütür.

—— • ——

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2012/827
Ersin Fırat Kimdir?